Jonny Dahl

år

 70

20. mai fylte

Karstein Pahr benyttet anledningen å avlegge Jonny og Ragnhild et overraskende besøk hjemme på Landås på dagen. Kaffe ble servert på terrassen, med utsikt over byen.

Jonny har vært en del av Evangeliekirken så godt som fra starten av. I dag  jobber Jonny frivilligt i kirken og ivaretar bygget sammen med et husstyre / arbeidsgruppe.

Vel overstått Jonny.

Siste nytt

20. mai 2020

15 juni varsler  myndighetene lettelser i restriksjonene på endel områder. Men fortsatt forholder vi oss til nåværnde regler

gitt  7. mai

Disse sier:

Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne

 

  • på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør

  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

20. mai 2020

Det merkes på gaveinntektene at kirken har vært stengt.

Gaveinntektene gikk ned i mars og april. Antall givere har ikke økt noe særligt.

Men heldigvis - mange av dere som gikk fast på møtene fortsetter å gi på giro og Vipps. Hjertelig takk. Det er behov for flere. Vi er avhengig av din  gave

Det skal bli godt snart  å kunnne samles igjen til åndeligt felleskap og en god prat over en kopp kaffe. Og allerede fra søndag 10. mai er det offentlig møte i Evangeliekirken.

 

Så tusen takk til deg som står med oss. Vårt bankkonto nummer er  3625 07 14895 eller VIPPS til 509084

Vår økonomi

Om oss

Evangeliekirken er en fri evangelisk menighet, som holder til på Kronstad som ligger 5 minutter fra Bergen sentrum. 

 

Vi har gudstjeneste hver søndag. 

Adresse

Besøksadresse:

Bjørnsonsgate 38

Postadresse:

Postboks 15 - Kronstad

5819 BERGEN

© 2020

Nettsiden er levert av Joel Ystebø