Velkommen til Evangeliekirken!

En kirke for hele Bergen

Ikke møte søndag 28, mars

Ikke møter i Påsken

Nasjonale og regionale anbefalinger tilsier at Evangeliekirken ikke legger opp til samlinger i kirken. Klarer vi å få til digitale møter i påskeuken,  kommer  vi tilbake  med ny informasjon

Daniel Heimstad

søndag 11. april

18.00 på web

Ikke åpen så lenge Corona restriksjoner gjelder. Følg med

FREDAGS

 andre fredag  i måneden.  

KAFÈ

19 - 22

Fra 23. februar 2021 er det  mulig å samles inntil 100 personer. Det forutsettes at de fremmøtte går til sin anviste plass og IKKE forlater den under møte.

Det skal være en avstand mellom stolene på 1 meter målt fra skulder til skulder.

Regelen gjelder i alle rettninger.

Normale smitteregler må følges - sprit hendene før du setter deg. Er du syk, har symtomer på Covid,  IKKE møt opp.

Vi følger corona situasjonen tett. Følg med. Dersom det gjøres endringer på samlingene i Evangeliekirken - varsles det her og på SMS-intergruppen samt FaceBook

OBS!  PARKER i parkeringshuset i Fabrikkgaten

eller i innhukken ved Ahlsell like etter P.huset

Fortsatt innretter vi oss etter restriksjoner gitt av Helse myndighetene.  Blant annet er vi pålagt å føre liste over fremmøtte. Listen blir senere  slettet.

Følg MØTEVERTENES anvisninger når du ankommer.

Hold 1 meters avstand - vask hendene, møtevertene står klar med Antibac.

Sett deg på ansviste plasser

Har du mistanke om symtomer som ligner Coronasmitte, vennligst IKKE møte opp i kirken denne kvelden.

VELKOMMEN HJEM!

Evangeliekirken er en kjent menighet sentralt i Bergen.

Vi er en karismatisk menighet med rom for alle, og en menighet for hele Bergen. 

Vi har faste møter hver søndag med lovsang, forkynnelse og felleskap.

LOVSANG
FORKYNNELSE
FELLESKAP
Om oss

Evangeliekirken er en fri evangelisk menighet, som holder til på Kronstad som ligger 5 minutter fra Bergen sentrum. 

 

Vi har gudstjeneste hver søndag. 

Adresse

Besøksadresse:

Bjørnsonsgate 38

Postadresse:

Postboks 15 - Kronstad

5819 BERGEN

© 2020

Nettsiden er levert av Joel Ystebø