Velkommen til Evangeliekirken!

En kirke for hele Bergen

A T L E  

Y N D E S D A L 

taler. Atle er godt kjent

av menigheten. Vi ser

frem til  dette besøket.

Atle har en sterk betoning

av Jesus og er sensetiv for hva DHÅ gjør i møtene. Under normale omstendigheter betjener han sterkt i forbønn. Slik det er nå under pandemien  er det usikkert om personlig forbønn lar seg gjøre.

 

Heldigvis har Jesus  ikke satt grense for sitt nærvær ved slik betjening.  "Hvor to eller tre er samlet i mitt nan er jeg mitt i blant dere"

Matt. 18,20

Kom og bli med. Herlig sang og

Søndag 9. mai kl. 18.00

Ikke åpen så lenge Corona restriksjoner gjelder. Følg med

18.00 på web

Tropical Flower

FREDAGS

 andre fredag  i måneden.  

KAFÈ

kl. 19 - 22

Fra 23. februar 2021 er det  mulig å samles inntil 100 personer. Det forutsettes at de fremmøtte går til sin anviste plass og IKKE forlater den under møte.

Det skal være en avstand mellom stolene på 1 meter målt fra skulder til skulder.

Regelen gjelder i alle rettninger.

Normale smitteregler må følges - sprit hendene før du setter deg. Er du syk, har symtomer på Covid,  IKKE møt opp.

Vi følger corona situasjonen tett. Følg med. Dersom det gjøres endringer på samlingene i Evangeliekirken - varsles det her og på SMS-intergruppen samt FaceBook

OBS!  PARKER i parkeringshuset i Fabrikkgaten

eller i innhukken ved Ahlsell like etter P.huset

20200526_145443 (2).jpg

Fortsatt innretter vi oss etter restriksjoner gitt av Helse myndighetene.  Blant annet er vi pålagt å føre liste over fremmøtte. Listen blir senere  slettet.

Følg MØTEVERTENES anvisninger når du ankommer.

Hold 1 meters avstand - vask hendene, møtevertene står klar med Antibac.

Sett deg på ansviste plasser

Har du mistanke om symtomer som ligner Coronasmitte, vennligst IKKE møte opp i kirken denne kvelden.

VELKOMMEN HJEM!

Evangeliekirken er en kjent menighet sentralt i Bergen.

Vi er en karismatisk menighet med rom for alle, og en menighet for hele Bergen. 

Vi har faste møter hver søndag med lovsang, forkynnelse og felleskap.

IMG_0045-2_edited.jpg
LOVSANG
FORKYNNELSE
22051228_10155159625623981_7405429162257
FELLESKAP