top of page

1. juli 2022 ble menighetene Evangeliekirken og Jesusfellesskapet slått sammen til én menighet. 

Høsten 2020 tok interimstyret i Evangeliekirken ved Per Svein Mikkelsen kontakt med Jesusfellesskapet for å snakke om muligheten for sammenslåing av våre to menigheter. I flere måneder søkte vi Gud for å finne hans vilje i dette, og vi fikk en kollektiv opplevelse av at dette var hans plan for oss videre. Et av ordene Gud gav oss var Mal 4:6, det siste verset i det Gamle testamentet: «Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre..»  Evangeliekirken var blitt en seniormenighet og Jesusfellesskapet hadde hovedsaklig barnefamilier og unge voksne. Vi opplevde at Gud ønsket å koble generasjonene i enhet gjennom en sammensmeltning av menighetene. Prosessen har hatt stor støtte i begge forsamlingene og endte med at Evangeliekirken stemte for sammenslåing med JF med enstemmig flertall på årsmøtet. I tillegg til å bli en 4 generasjons menighet har historien i bygget blitt et viktig element i sammenslåingen. Kirken ble bygget av Bergen Frikirke i 1920 og brukt av dem frem til Maran Ata tok over i 1984. Det betyr at evangeliet har blitt forkynt på dette stedet i over 100 år. Flere generasjoner har lovprist og bedt til Gud her, mange har blitt frelst, fornyet og helbredet på dette stedet. Nå tar vi stafettpinnen i en tid der hele Kronstad blir fornyet og mange mennesker flytter til dette stedet. Det siste året har gjort endel ombygging og oppussing av bygget for å gjøre det mer tjenlig for fremtiden. Bygget vil fortsette å hete Evangeliekirken mens menighetens navn er Jesusfellesskapet Bergen. Menighen ledes av hovedpastor Steinar Lofnes sammen med medpastor Fredrik Skoglund og et eldsteråd som består av personer fra både tidligere Evangeliekirken og Jesusfellesskapet.

For å finne ut mer om Jesusfellesskapet trykk på knappen:

bottom of page