top of page

MINNEORD

KJELL BUGGE HALVORSEN 

 

Pastor og leder gjennom

mange år gikk bort så  altfor

tidlig, den 22. des. 2018.

Etter ca. 1 års kreftsykdom

la denne hedersmannen

ned sin  vandringsstav, og

har nå avsluttet  livet her på

jord, og flyttet til sitt himmelske hjemland.

 

 

Kjell ble frelst som 15 åring og kom med i et ungds -

miljø i Maran Ata. Menigheten hadde på den tid et stort ungdomsteam, og var aktivt engasjert i utadrettet evangeliseringsarbeid med besøk på vanføre – og sykehjem. I tillegg ble mange av Blå Kors
sine institusjoner for mennesker med rusutfordringer hyppig besøkt, og mange kom til tro og fikk sine liv forvandlet etter et møte med Jesus.


Daværende forstander Dagfinn Hollevik oppdaget fort Kjell sine evner, forkynner og lederegenskaper, og inkluderte han tidlig i sitt lederteam. I godt samarbeid ble det etablert vedtekter og gode rutiner for menigheten. Fra 1961 og frem til 1983 leide menigheten lokaler på ulike steder. I 1984 markerte menigheten en milepæl, da menigheten flyttet inn i nye lokaler i Bjørnsonsgate 38 på Kronstad. Man overtok da det gamle kirkebygget til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, som flyttet inn i ny kirke noen kvartaler unna.


Kjell har vært leder og pastor for menigheten siden 1994, og har ledet denne på en trygg og god måte.

Nytt navn på menigheten: I 1996 opplevde menigheten at det var tid for å vurdere menighetens navn. Mange opplevde at Maran Ata navnet var veldig viktig og aktuelt for oss kristne, men kommuniserte dårlig til dagens mennesker. Etter en lengre dialog og behandling i menigheten kom man frem til at man skulle skifte navn til Evangeliekirken. Dette skjedde høsten 1996 og vi opplever at vi har et menighetsnavn som taler tydelig om hva vi står for. Samarbeid med Trosgnisten Misjon:
Dette ble et viktig steg videre i det menighetsbyggende arbeidet. Menigheten har i alle år vært en aktivt misjonsmenighet. Misjonsengasjementet var imidlertid av mer sporadisk karakter og gikk mot flere ulike virksomheter.

Trosgnisten Misjon ble 1997 etablert i menigheten. Dette var på mange måter en bekreftelse på et samarbeid som hadde vart i mange år. Kjell tok på seg ansvaret som misjonsleder helt fra oppstarten, og har stått som leder for Trosgnisten Misjon Norge i over 20 år. Trosgnisten Misjon sitt kontor i Norge er lokalisert  i Evangeliekirken Bergen. Se mer utfyllende info på www.trosgnisten.no
 

Kjell la ned mye av sitt liv i menigheten, og misjonens tjeneste. Han var en idealist, og tok ikke ut lønn, men jobbet ideelt for menighet og misjon.


I tillegg til sin tjeneste i Guds rike, hadde han en fulltidsjobb som bedriftsrådgiver, som også krevde mye av hans tid. Kjell har levd et rikt liv, og har betydd så uendelig mye for mange i
menigheten, vist stor omsorg for våre eldre, og hadde et stort hjerte for mennesker i en vanskelig livssituasjon.
Han har også betydd svært mye for sin egen familie, storfamilien Halvorsen, og mange andre mennesker både i inn og utland. Pastorer og ledere fra hele verden i Trosgnisten sitt nettverk sørger nå sammen med familien.


Kjell var visjonær, og arbeidet mye for enhet og samarbeid mellom pinsemenighetene, lokalt og på landsbasis. Han har i flere år vært leder for Pinse Hordaland, og har også vært benyttet som en ressursperson i PYM (Pinsebevegelsens Ytremisjon). Kjell var på vegne av Evangeliekirken sammen med flere andre pinsemenigheter med på å legge til rette for oppstart av Evangeliesenterets kontakt kafé i Bergen i september 2018. Kjell har satt gode spor etter seg, og vil også bli dypt savnet i hele pinsebevegelsens nettverk.


Kjell var en åndelig og god hyrde for Evangeliekirken, en dyktig leder og forkynner, og hadde også en profetisk tjeneste, hvor han kunne tale ord fra Herren inn i mennesker liv. Det var i Kjell’s ånd å oppmuntre og inkludere den unge generasjon, og som leder i menigheten lå dette tungt på hans hjerte. Han var veldig opptatt av den «gode vekslingen» med den yngre generasjon. Vi ber om at hans visjon skal oppfylles, og at menighet og misjon kan få oppleve fremgang og vekst.


Verden er nå blitt fattigere, og himmelen rikere etter at Kjell flyttet hjem. Kjell etterlater seg et stort tomrom som er vanskelig å fylle, og vil bli sterkt savnet i familie, menighet og misjon. Kjell har fullført sitt livsløp, og er nå hjemme hos Jesus. En dag skal vi møtes igjen, og dette er en stor trøst og styrke for oss alle.


Vi lyser fred over Kjell’s minne.

bottom of page