20200430_175514_edited.png

 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn." (1. Johs 4, 15, og 5,5)

Det er troen på Jesu guddommelighet som Johannes snakker om her. Det har vært mange røster opp gjennom tidene som har tatt til orde for å beskrive Jesus som en stor profet eller et menneske med høy rang. Man vektlegger og tror bare på Jesu menneskelige egenskaper, og glemmer eller ser helt bort fra at Jesus er Kristus, Jesus er også Gud.

 

Jesu preeksistens sees helt bort fra, og man sitter igjen med et inntrykk og en formening om at Jesus bare var et menneske. Det er en antikristelig tanke, og har ikke rot i Skriften. Jesus var 100 % Gud og 100 % menneske, og ble født inn i denne verden for å sone dine og mine synder, ja alle menneskers synder. Derfor ble han også menneske, men fullstendig uten synd. Vi bør la vår bekjennelse være på linje med Skriften, og bekjenne Jesus som sann Gud og sant menneske. Født og ikke skapt. Den som tror på ham, skal seire over verden, fordi Gud blir i ham.

Ha en strålende dag!