top of page

Dagfinn Hollevik

Forstander i menigheten fra 1961 - 1992

Menighetens grunnlegger og forsamlingens første  forstander.

Dagfinn Hollevik var en mann med et ydmykt sinn for Gud, som gikk den veg han så var den rette, selv om det kostet. Han levde livet med stor tillit til Gud.

 

Hollevik var en hyrde med et sterkt hjerte for mennesker. Evangeliets budskap om å overgi seg til Gud ved å komme til tro og bli døpt lå som grunntonen i alt hans virke.

Skjermbilde 2019-12-20 kl. 17.24.10.png

Ikke bare å komme til tro på evangeliet,men også å oppleve kraften av evangeliet, ved at Guds Ånd fikk komme inn i det enkelte menneskers liv og gjøre sin gjerning. Den «Gud-gitte» kursen over livet, var viktig.

En av dem som opplevde dette tidlig i unge år var Kjell Haugen.

Kjell Haugen 

Forstander i menigheten 1992-1994 

Kjell Haugen _2.jpg

Kjell kom til menigheten som ung tenåring.
Hans sterke trang til virke og vinne mennesker til tro på evangeliet og dens forvandlende kraft var stor. Som helt ung samlet han de unge i forsamlingen og drog til institusjoner der de forkynte håp om Guds hjelp og forløsning, til dem som var på rehabilitering for alkohol/rus misbruk.

Flere kom med til møtene og tok imot, - noen av disse finner vi igjen som kristne ledere i dag.

Kjell var misjonæren, det upløyde landet var hans virkefelt, det å ta fatt på nybrott var hans sterke kall og visjon. Som ung familiefar drog han med sin kone og barn til Afrika som byggherre og misjonær. De dro ut i det ukjente, men med stor tillit til Gud, fortsatt vokser det etter arbeidet!

Hollevik valgte selv ut Kjell Haugen som sin arvtaker til forstander i menigheten. Sitt sterke engasjement bevarte han til sin dødsdag. Da han stod midt oppe i arbeidet med å knytte misjonen over nye landegrenser fikk han plutselig hjemlov i en alder av 49 år.

 

En afrikansk pastor som var tilstede i kirken og tok farvel med Kjell, sa i sin minnetale så betegnende; «Kjell var ikke kvit eller svart, men èn av oss». Slik var Kjell hvor han var!

Alltid helt tilstede og engasjert i kall og tjeneste.

Kjell Halvorsen

Eldstebror og pastor i menigheten

1978 – 2018.

Skjermbilde 2019-12-20 kl. 17.30.49.png

Hollevik valgte å sette den unge Kjell Halvorsen til eldstebror i menigheten da han bare var 20 år. Kjell hadde alt fra tidlige ungdomsår vert en del av forsamlingen, og viste sterk interesse for å vinne mennesker for Gud. Han var en rakrygget ungdom, med visdom, orden og visjoner.


Kjell ble administratoren som alltid satte mål og så videre fremover, dette ble til viktige milepæler både i menighet og misjons sammenheng.

Tidlig så han nødvendigheten av å betale ned på menighets bygget for å frigjøre midler. Aksjonen han satte i sving med en «symbol vegg» av murstein gav store resultater, alle fikk være med å bidra og det ble omgående til million i nedbetalinger.

 

Kjell var misjonslederen og organisatoren som tok menigheten med langt utover til fjerne kyster, Kjell var en stor arbeider. Hans store og utrettelige arbeide både i inn og utland er fortsatt i vekst. Han bar visjonen og iveren for Guds sak med seg helt inn i sine siste timer.  I hele 40 år tjente han menigheten!

bottom of page